Telefon: 0498-49 22 67    Öppettider
Tisdag 14-18
Torsdag 14-17

Tel 0498-49 22 67
Fax 0498-49 24 55

Övriga tider
Mobil 073-181 53 33
E-mail info@narssparbank.se

Adress
När, 623 48 STÅNGA

Övriga uppgifter
Clearingnr 8250-3
Postgiro 18 96 30-7
Bankgiro 981-2504
Org.Nr 534000-5965

Välkommen till Närs Sparbank
Vår tradition som riktig Sparbank är mer än 100 år! Vi är stolta över att ha fått förtroendet att förvalta sparmedel åt närkar och andra under flera generationer.
Våra villkor är ärliga och enkla. 
 
  
 
 Gris
 
Inlåningsräntor f.o.m 2017-01-16 
Framtidskonto

0,40%

Kapitalsparräkning

0,05%

Check 0,05%
Kapitalkonto

0,10-0,20-0,30%

Skogskonto
0,10-0,20-0,30%

Utlåningsräntor
 
Fastighet från 2,39%
Topplån från 5,21%
Borgen 7,90%
Blanco 9,30%
Närs Sparbank omfattas av den
svenska statliga insättningsgarantin.
Se även  www.insättningsgarantin.se
 
 
Copyright 2018 Närs Sparbank